Novinky

Palivový príplatok

Palivový príplatok na aktuálny mesiac (Máj) je 7%

Priemerná cena nafty SK ( EUR / liter ) Palivový príplatok ( % )
1,155 – 1,255 0%
1,256 – 1,356 2%
1,357 – 1,457 4%
1,458 – 1,558 7%
1,559 – 1,659 9%
1,660 – 1,760 11%
1,761 – 1,861 13%
1,862 – 1,962 15%
1,963 – 2,063 17%
2,064 – 2,164 19%

Palivový príplatok je vypočítaný z prepravného podľa platného cenníka bez pripočítania poplatkov, ako je
napríklad mýtne pri kusových zásielkach, SMS avízo a dobierkového poplatku.

Palivový príplatok  a jeho výška ( % ) vychádza priemernej ceny nafty vykazovanej ŠÚ SR za
predposledný ucelený týždeň predchádzajúceho kalendárneho mesiaca a platí pre celý nasledujúci
kalendárny mesiac.