Novinky

Palivový príplatok

Palivový príplatok na aktuálny mesiac (Jún) je 9%

Priemerná cena nafty SK ( EUR / liter ) Palivový príplatok ( % )
Menej ako 1,001 0%
1,001 - 1,186 3%
1,187 - 1,372 6%
1,373 - 1,558 9%
1,559 – 1,744 12%
1,745 - 1,930 15%
1,931 - 2,116 18%

Palivový príplatok je vypočítaný z prepravného podľa platného cenníka bez pripočítania poplatkov, ako je
napríklad mýtne pri kusových zásielkach, SMS avízo a dobierkového poplatku.

Palivový príplatok  a jeho výška ( % ) vychádza priemernej ceny nafty vykazovanej ŠÚ SR za
predposledný ucelený týždeň predchádzajúceho kalendárneho mesiaca a platí pre celý nasledujúci
kalendárny mesiac.