Námorná a letecká preprava

Poskytujeme Vám prepravu štandardných zásielok, ako aj kusových zásielok prepravovaných leteckou dopravou priamo na letisko a taktiež vám ponúkame  služby námornej dopravy  zabezpečenej pomocou kontajnerov.

service-inner5

Letecká preprava:

  • Preprava zásielok podľa dodacej podmienky FCA Airport
  • Preprava zásielok na letisko
  • Vystavenie leteckého nákladného listu
  • Možnosť poistenia na celkovú hodnotu zásielky

Námorná preprava:

Preprava štandardných zásielok, ako aj kusových zásielok zbernou službou v kontajneroch LCL a taktiež celokontajnerové zásieloky FCL do/zo svetových prístavou podľa dodacích podmienok Incoterms 2010.

V rámci námornej prepravy Vám vieme zabezpečiť:

  • Skladovanie zásielok
  • Možnosť poistenie tovar na jeho plnú hodnotu
  • Colné služby