Medzinárodná preprava kusových zásielok

Systém prepravy kusových zásielok z „domu do domu“. Zásielky sa zvážajú a rozvážajú cez centrálne depá v rámci Európy, odkiaľ pravidelne odchádzajú nočné linky, ktoré spájajú jednotlivé depá.

Dopravu Vašich zásielok obstaráme ako zasielateľ v zmyslu ustanovení živnostenského zákona, Obchodného zákonníka a jeho ustanovení (§ 601 – 629, ďalej § 577 – 600) a podľa Všeobecných zasielateľských podmienok Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej Republiky.

Zodpovednosť zasielateľa je viazaná medzinárodnými zmluvami,  upravujúcimi prepravu tovaru, preto doporučujeme pre medzinárodnú prepravu zásielok príkazcovi poistenie zásielok.

Pre prípad straty alebo zničenia zásielky je podľa podmienok dohovoru CMR uznaná náhrada škody do maximálnej výšky 8,33 SDR za 1 kg hrubé hmotnosti zásielky bez ohľadu na reálnu hodnotu zásielky.

Kde rozvážame ?

Zbernú službu zabezpečujeme v krajinách Európy a blízkeho Stredného východu.

Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Španielsko, Veľká Británia, Maďarsko, Poľsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Švajčiarsko, Dánsko, Nórsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Slovinsko, Chorvátsko, Macedónsko, Bulharsko, Rumunsko, Grécko, Bielorusko, Turecko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Arménsko, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Mongolsko, Rusko, Kirgizsko, Tadžikistan,

Výhody pre Vás

Náš systému Vám vieme zabezpečiť rozvoz zásielok v krátkych dodacích lehotách v rámci Európy. Dodacie lehoty závisia od konkrétnej destinácie určenia.

  • Malé záslieky do 30 kg.
  • Veľké záslieky až do 1 – 2 ton.
  • Preprava formou dokládky.
  • Preprava balíkovým systémom.
  • Rozvoz po celel Európe.
  • Profesionálny prístup.
  • Rýchle doručovanie.
  • Kvalitné služby.